Belastingvoordeel/ subsidie ledverlichting

De overheid is blij met bedrijven die investeren in energie besparende maatregelen. Om deze investeringen te stimuleren zijn er fiscale voordelen bedacht. Zo ook voor LED verlichting. Natuurlijk moet de verlichting aan bepaalde eisen voldoen. Alle LED lampen van ALP Green Solutions B.V. vallen uiteraard binnen deze normeringen van de overheid. In de meeste gevallen zijn wij zelfs al een stuk verder qua ontwikkeling. Als u investeert in LED verlichting dan kunt u in aanmerking komen voor de Energie Investerings Aftrek (EIA) en de Kleinschaligheids Aftrek (KIA).

Energie investerings aftrek (EIA)

Als u er voor kiest om te investeren in LED verlichting, dan kunt u bij de aanschaf van deze verlichting subsidie krijgen welke kan oplopen tot wel 41,5%. LED verlichting valt namelijk onder de lijst van energiezuinige producten waarop de Energie Investerings Aftrek wordt verstrekt. Deze EIA kan worden aangevraagd voor zowel de aanschaf- als de montagekosten en/of installatie hiervan.

Kleinschaligheids Aftrek

Als u in 2016 investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.